"Satellitbaserad övervakning av våtmarker" genomförs enligt följande tidplan.

Figur 1. Tidplan för genomförande av första inventeringsvarvet.