Under perioden 2014-2015 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt.

Ingående tidpunkter:

  • Tidpunkt "1997" (T1) med satellitdata från 1997 men även från 1995, 1999 och 2000.
  • Tidpunkt "2007" (T2) med satellitdata från 2007 men även från 2009 och 2010.

Analyserad tidsperiod:

  • Tidsperiod "1997-2007" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1997" och tidpunkt "2007".

Förändrade områden delas in i två förändringsklasser; potentiell och säker förändringsindikation med en minsta karteringsenhet på 0,5 ha. Förändringsklasserna ger en direkt indikation på styrkan och omfattningen av förändringen. Förändringsklassningen redovisas även som förändringskartor: andel säker förändringsindikation per analyserad öppen myr presenterade inom olika områdes- eller regionsindelningar.

Resultat

Resultat i siffror

  • Undersökningsområde: ca 233 000 ha "Öppen myr" med undantag för fjällen.
  • Analyserad öppen myr: ca 210 000 ha (ca 90 % av undndersökom.) Undersökningsområdet med undantag för moln mm.
  • Säker förändringsindikation: ca 3 100 ha (ca 1,46 % av analysom.)
  • Potentiell förändringsindikation: ca 1 800 ha (ca 0,84 % av analysom.)

Resultatet som förändringskarta med 10km x 10km rutor

Andel "Säker förändringsindikation" per "Analyserad myr" per 10km x 10km ruta.

Fler förändringskartor

Slutrapport

Hahn, N. & Wester, K., 2015. Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Länsstyrelsen Värmland, Publikationsnummer 2015:40, Länsstyrelsen Västra Götaland, Rapport 2015:57, Länsstyrelsen Örebro, Publ.nr. 2015:38.

Ladda hem rapporten: DiVA - Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län »

Dataåtkomst

Förändringsklassning och förändringskartor finns i Miljödataportalen, sök på "Satellitbaserad våtmarksövervakning" (inkl. citationstecknen).
Miljödataportalen »

Slutresultatet är levererat till Länsstyrelsen. I väntan på beslut om formell datavärd för den satellitbaserade våtmarksövervakningen ansvarar Brockmann Geomatics för lagring av den data som ingår i leveransen. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.