Mellan 2002 och 2006 har metoden för "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" utvecklats i pilotprojekt i nära samarbete med Länsstyrelserna Dalarna, Gävleborg, Jönköping och Norrbotten samt Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen.

Slutrapport

De resultat och slutsatser som ligger till grund för metodiken som används i "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" har ställts samman i följande rapport.

Boresjö Bronge, L., 2006. Satellitdata för övervakning av våtmarker - Slutrapport. Länsstyrelsen Gävleborgs län, Rapport 2006:36, Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 2006:38.

Ladda hem rapporten: DiVA - Satellitdata för övervakning av våtmarker - slutrapport »

Relaterad rapport

Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har efter pilotprojekt genomfört en fördjupad uppföljning av vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden.

Jonson, M., 2007. Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden - En fältuppföljning av förändringsindikationer från satellitbild. Länsstyrelsen Gävleborgs län, Rapport 2007:19.

Ladda hem rapporten: DiVA - Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden »