Under perioden 2010-2012 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Dalarnas och Gävleborgs län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt. Speciellt för Dalarna/Gävleborg är att tre tidsperioder analyserades.

Ingående tidpunkter:

  • Tidpunkt "1986" (T1) med satellitdata främst från 1986 men även från 1985 och 1989.
  • Tidpunkt "1999" (T2) med satellitdata främst från 1999 men även från 1995 och 1997.
  • Tidpunkt "2007" (T3) med satellitdata främst från 2007 men även från 2009.

Analyserade tidsperioder:

  • Tidsperiod "1986-1999" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1986" och tidpunkt "1999".
  • Tidsperiod "1999-2007" (T2T3), analys mellan tidpunkt "1999" och tidpunkt "2007".
  • Tidsperiod "1986-2007" (T1T3), analys mellan tidpunkt "1986" och tidpunkt "2007".

Förändrade områden delas in i två förändringsklasser; potentiell och säker förändringsindikation med en minsta karteringsenhet på 0,5 ha. Förändringsklasserna ger en direkt indikation på styrkan och omfattningen av förändringen. Förändringsklassningen redovisas även som förändringskartor: andel säker förändringsindikation per analyserad öppen myr presenterade inom olika områdes- eller regionsindelningar.

Resultat

Resultat i siffror

Resultatet som förändringskarta med 10km x 10km rutor

Andel "Säker förändringsindikation" per "Analyserad myr" per 10km x 10km ruta.

Fler förändringskartor

Slutrapport

Hahn, N., Wester, K., Eriksson, K., Gunnarsson, U. & Kellner, O., 2015. Hur förändras våtmarkerna och varför? Satellitbaserad övervakning av vegetationsförändringar i Dalarna och Gävleborg. Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 2015:09, Länsstyrelsen Gävleborgs län, Rapport 2015:07.

Ladda hem rapporten: DiVA - Hur förändras våtmarkerna och varför? »

Dataåtkomst

Förändringsklassning och förändringskartor finns i Miljödataportalen, sök på "Satellitbaserad våtmarksövervakning" (inkl. citationstecknen).
Miljödataportalen »

Slutresultatet är levererat till Länsstyrelsen. I väntan på beslut om formell datavärd för den satellitbaserade våtmarksövervakningen ansvarar Brockmann Geomatics för lagring av den data som ingår i leveransen. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterad rapport

Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg - myrvegetationskartan

Studien "Kartering av vegetation på öppna myrar" syftar till att ta fram en myrvegetationstypskarta för öppen myr genom att översätta basklassningens våtmarksenheter (via en översättningstabell) till välkända hydrologiska vegetationstyper.

Hahn, N., Wester, K., Gunnarsson, U. & Kellner, O., 2016. Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg - myrvegetationskartan. Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 2016:01.

Ladda hem rapporten: DiVA - Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg - myrvegetationskartan »