Välkommen till myrar.se

Satellitbaserad våtmarkskartering - Resultat och exempel från den första nationella karteringen

Inom ramen för den nationella miljöövervakningen har Brockmann Geomatics under perioden 2018–2022 genomfört den första nationella karteringen av vegetationstyper inom öppen våtmark. Kartan baseras på aktuell satellitdata, täcker hela Sverige (all öppen våtmark nedan fjällen) med 10 m upplösning, innehåller 16 vegetationstyper, är anpassad till Nationella MarktäckeData och är publikt tillgänglig. I denna rapport presenteras våtmarkskarteringens genomförande, klassindelning, karteringsresultat och utvärdering.

Hahn, N. & Wester, K., 2023. Satellitbaserad kartering av vegetationstyper inom öppen våtmark - Resultat och exempel från den första nationella karteringen Naturvårdsverket, Rapport 7127.

Ladda hem rapporten: Satellitbaserad kartering av vegetationstyper inom öppen våtmark - Resultat och exempel från den första nationella karteringen »

Satellitbaserad våtmarksövervakning - Nationell slutrapport första omdrevet

I denna slutrapport redovisas resultat från det första nationella omdrevet av "Satellitbaserad övervakning av våtmarker". Våtmarksövervakningen genomfördes 2007-2017 inom ramen för den nationella miljöövervakningen och är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning.

Hahn, N., Wester, K. & Gunnarsson, U., 2021. Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Nationell slutrapport första omdrevet. Naturvårdsverket, Rapport 6950.

Ladda hem rapporten: Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Nationell slutrapport första omdrevet »

Satellitbaserad våtmarksövervakning - Första omdrevet