Under perioden 2009-2011 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Västerbottens län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt.

Ingående tidpunkter:

  • Tidpunkt "1990" (T1) med satellitdata främst från 1990 men även från 1984, 1986 och 1989.
  • Tidpunkt "2000" (T2) med satellitdata främst från 2002 men även från 2002 och 2003.

Analyserad tidsperiod:

  • Tidsperiod "1990-2000" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1990" och tidpunkt "2000".

Förändrade områden delas in i två förändringsklasser; potentiell och säker förändringsindikation med en minsta karteringsenhet på 0,5 ha. Förändringsklasserna ger en direkt indikation på styrkan och omfattningen av förändringen. Förändringsklassningen redovisas även som förändringskartor: andel säker förändringsindikation per analyserad öppen myr presenterade inom olika områdes- eller regionsindelningar.

Resultat

Resultat i siffror

  • Undersökningsområde: ca 693 000 ha "Öppen myr" med undantag för fjällen.
  • Analyserad öppen myr: ca 612 000 ha (ca 88 % av undndersökom.) Undersökningsområdet med undantag för moln mm.
  • Säker förändringsindikation: ca 4 200 ha (ca 0,69 % av analysom.)
  • Potentiell förändringsindikation: ca 4 200 ha (ca 0,69 % av analysom.)

Resultatet som förändringskarta med 10km x 10km rutor

Andel "Säker förändringsindikation" per "Analyserad myr" per 10km x 10km ruta.

Fler förändringskartor

Slutrapport

Eriksson, K., Wester, K., Hahn, N., Hedvall, T. & Alsam, S., 2012. Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport Västerbotten. Länsstyrelsen Västerbotten, Meddelande 24:2012.

Ladda hem rapporten: DiVA - Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport Västerbotten »

Dataåtkomst

Förändringsklassning och förändringskartor finns i Miljödataportalen, sök på "Satellitbaserad våtmarksövervakning" (inkl. citationstecknen).
Miljödataportalen »

Slutresultatet är levererat till Länsstyrelsen. I väntan på beslut om formell datavärd för den satellitbaserade våtmarksövervakningen ansvarar Brockmann Geomatics för lagring av den data som ingår i leveransen. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.