Under perioden 2007-2009 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Norrbottens län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt.

Ingående tidpunkter:

  • Tidpunkt "1987" (T1) med satellitdata från 1987 men även från 1984 och 1990.
  • Tidpunkt "2000" (T2) med satellitdata från 2000.

Analyserad tidsperiod:

  • Tidsperiod "1987-2000" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1987" och tidpunkt "2000".

Förändrade områden delas in i två förändringsklasser; potentiell och säker förändringsindikation med en minsta karteringsenhet på 0,5 ha. Förändringsklasserna ger en direkt indikation på styrkan och omfattningen av förändringen. Förändringsklassningen redovisas även som förändringskartor: andel säker förändringsindikation per analyserad öppen myr presenterade inom olika områdes- eller regionsindelningar.

Resultat

Resultat i siffror

  • Undersökningsområde: ca 1 461 000 ha "Öppen myr" med undantag för fjällen.
  • Analyserad öppen myr: ca 1 381 000 ha (ca 95 % av undersökningsomr.) Undersökningsområdet med undantag för moln mm.
  • Säker förändringsindikation: ca 8 900 ha (ca 0,64 % av analysomr.)
  • Potentiell förändringsindikation: ca 7 900 ha (ca 0,57 % av analysomr.)

Resultatet som förändringskarta med 10km x 10km rutor

Andel "Säker förändringsindikation" per "Analyserad myr" per 10km x 10km ruta.

Fler förändringskartor

Slutrapport

Backe, S., Eriksson, K. & Gunnarsson, U., 2012. Markanvändningsrelaterade vegetationsförändringar inom öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län - Satellitbaserad övervakning. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapport 2012:4.

Ladda hem rapporten: DiVA - Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län »

Dataåtkomst

Förändringsklassning och förändringskartor finns i Miljödataportalen, sök på "Satellitbaserad våtmarksövervakning" (inkl. citationstecknen).
Miljödataportalen »

Slutresultatet är levererat till Länsstyrelsen. I väntan på beslut om formell datavärd för den satellitbaserade våtmarksövervakningen ansvarar Brockmann Geomatics för lagring av den data som ingår i leveransen. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterade rapporter

Inventering av myrfåglar i Norrbotten - Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning

I studien "Inventering av myrfåglar i Norrbotten" görs ett urval av de våtmarksenheter från basklassningen (ett delresultat från den satellitbaserade våtmarksövervakningen) som anses vara lämpliga biotoper för de aktuella fågelarterna. De utvalda myrtyperna utgörs av blöta myrar, framför allt frodiga och magra lösbottnar.

Engström, H. & Backe, S., 2013. Inventering av myrfåglar i Norrbotten - Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapport 19/2013.

Ladda hem rapporten: DiVA - Inventering av myrfåglar i Norrbotten - Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning »

Kartering av vegetation på öppna myrar (Norrbotten)

Studien "Kartering av vegetation på öppna myrar" syftar till att ta fram en myrvegetationstypskarta för öppen myr genom att översätta basklassningens våtmarksenheter (via en översättningstabell) till välkända hydrologiska vegetationstyper.

Hahn, N., Wester, K., Hedvall, T., Backe, S., Gunnarsson, U. & Kellner, O., 2014. Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar. Rymdstyrelsen, Dnr: 230/12.

Ladda hem rapporten: DiVA - Kartering av vegetation på öppna myrar »

Var finns det behov av att restaurera våtmarker i Norrbottens län?

Denna rapport är en metod- och tillämpningsbeskrivning av en GIS-analys som gjordes för att svara på frågan "Var i länet finns behov av att restaurera våtmarker?". I länet finns två miljoner hektar våtmark vilket är en tredjedel av hela landets våtmarker. Stora mängder med data om naturvärden och påverkan på våtmarkerna finns. Det är så mycket data att det är svårt att få en överblick hur det ser ut i de olika delarna av länet. GIS-analysen ger en samlad bedömning om naturvärden och påverkan av våtmarkerna. Med hjälp av detta underlag kan restaureringssatsningar göras på rätt plats för att förbättra och bibehålla funktionen i länets myllrande våtmarker.

Backe, S., Hahn, N., Wester, K., 2016. Var finns det behov av att restaurera våtmarker i Norrbottens län? Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapport 6/2016.

Ladda hem rapporten: DiVA - Var finns det behov av att restaurera våtmarker i Norrbottens län? »