Gotland, Kalmar, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland & Östergötland

Under perioden 2015-2016 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Gotlands, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Östergötlands län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt.

Ingående tidpunkter:

  • Tidpunkt "1999" (T1) med satellitdata från 1999 men även från 1997.
  • Tidpunkt "2009" (T2) med satellitdata från 2009 men även från 2007 och 2010.

Analyserad tidsperiod:

  • Tidsperiod "1999-2009" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1999" och tidpunkt "2009".

Förändrade områden delas in i två förändringsklasser; potentiell och säker förändringsindikation med en minsta karteringsenhet på 0,5 ha. Förändringsklasserna ger en direkt indikation på styrkan och omfattningen av förändringen. Förändringsklassningen redovisas även som förändringskartor: andel säker förändringsindikation per analyserad öppen myr presenterade inom olika områdes- eller regionsindelningar.

Resultat

Resultat i siffror

  • Undersökningsområde: ca 90 100 ha "Öppen myr".
  • Analyserad öppen myr: ca 80 600 ha (ca 90 % av undndersökom.) Undersökningsområdet med undantag för moln mm.
  • Säker förändringsindikation: ca 1 180 ha (ca 1,46 % av analysom.)
  • Potentiell förändringsindikation: ca 850 ha (ca 1,06 % av analysom.)

Resultatet som förändringskarta med 10km x 10km rutor

Andel "Säker förändringsindikation" per "Analyserad myr" per 10km x 10km ruta.

Fler förändringskartor

Slutrapport

Hahn, N. & Wester, K., 2017. Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport sydöstra Sverige. Länsstyrelsen i Gotlands län, Rapport nr 2017:01, Länsstyrelsen i Kalmar län, Meddelande 2017:01, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2017:01, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Rapport 2017:01, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsens Meddelandeserie 2017:03, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Rapport 2017:01, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Rapport 2017:01.

Ladda hem rapporten: DiVA - Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport sydöstra Sverige »

Dataåtkomst

Förändringsklassning och förändringskartor finns i Miljödataportalen, sök på "Satellitbaserad våtmarksövervakning" (inkl. citationstecknen).
Miljödataportalen »

Slutresultatet är levererat till Länsstyrelsen. I väntan på beslut om formell datavärd för den satellitbaserade våtmarksövervakningen ansvarar Brockmann Geomatics för lagring av den data som ingår i leveransen. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.